Tarief

Het uurtarief voor dagopvang, gebaseerd op 52 weken per jaar en een hele dagopvang van 11 uur per dag, is €11,20 per uur. Dit is inclusief alle verzorging zoals luiers, Nutrilon, en elke dag gevarieerd ontbijt en een warme maaltijd, inderdaad elke dag! Minimum afname is 3 volle dagen, op deze wijze kunnen we kwaliteit en continuïteit bieden. Dit vergroot de emotionele veiligheid van uw kind en geeft een goede basis voor zijn ontwikkeling.

Met ingang van 2024 subsidieert de Gemeente Den Haag de voorschoolse opvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Dit geldt alleen voor kinderen uit Den Haag en die vanuit Centrum Jeugd & Gezin (CJG) een indicatie voor voorschool gekregen hebben. Aangezien KDV ChouChou hiervoor gecertificeerd is, kunt u dus extra uren gratis voorschoolse opvang krijgen vanaf 2,5 jaar, dat is extra goed voor uw kind! Wij leggen de mogelijkheden graag uit!

Graag zitten we met u samen om te kijken wat het u kost na aftrek van de Kinder Opvang Toeslag.

*Tarieven geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

Betalingen

De kosten voor de kinderopvang factureren we maandelijks vooraf aan u, de belastingdienst betaalt de opvangtoeslag ook altijd vooruit rond de 20e. Dit betekent dat u altijd vooraf, voor de eerste van de komende maand, de opvangkosten dient te betalen. Wij versturen de factuur rond de 15e van de maand.

Bij betalingsachterstand van meer dan twee maanden kan uw opvang stopgezet worden en wordt er ook geen jaaropgave verstrekt ten behoeve van de belastingdienst. Let wel u moet altijd uw eigen bijdrage voldoen, anders kan de belastingdienst alle toeslag terugvorderen.

Chou Chou heeft een convenant met de belastingdienst, u kunt uw kinderopvangtoeslag direct overmaken op onze rekening, dit geeft gemak voor u en ons en heeft ook onze voorkeur. U bent en blijft uiteraard verantwoordelijk voor de gehele factuur, daarom is het belangrijk dat u tijdig uw aanvraag doet.

Jaaropgave

U ontvangt elk jaar in februari een jaaropgave van het afgenomen aantal uren en het tarief van het jaar daarvoor. Bewaar dit document goed, de Belastingdienst kan hierom vragen. De jaaropgave wordt slechts eenmalig verstrekt en pas als alle facturen van dat jaar zijn voldaan.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Wij staan geregistreerd bij de Landelijke Register Kinderopvang (LRK) en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het LRK nummer van het kinderdagverblijf is 12 35 99 726 . Hierdoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Werkende en studerende ouders hebben namelijk recht op een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag en u kunt, met de proefberekening, uitrekenen welk bedrag u uiteindelijk betaalt.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u bij de gemeente een extra tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de kinderopvang.

Op de site van het LRK vindt u ook de inspectierapporten van de GGD.

Opzegging

Kinderopvang ChouChou heeft een opzegtermijn van minimaal een maand op de 1e of de 15e van de daaropvolgende maand. U dient schriftelijk op te zeggen gebruikmakend van het opzegging/wijzigingsformulier dat u kunt versturen per e-mail aan info@kdv-chouchou.nl o.v.v. opzegging/wijziging.

Scroll naar boven