Polityka pracy pedagogicznej

Przedszkole/żłobek ChouChou stosuje swoje metody pracy w różnych obszarach. Nanbsp]przykład metody pracy i działania pedagogiczne przedszkola są opisane w naszym planie polityki pedagogicznej. Plan polityki pedagogicznej opisuje, jaką wizję i jaką metodę stosuje się w postępowaniu z dziećmi i ich wychowaniu. Poruszane są również inne kwestie, takie jak jakość i współpraca z rodzicami. Najnowszą wersję zawsze można obejrzeć w biurze ChouChou.

Każde dziecko jest wyjątkowe!

Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe, a przez to niepowtarzalne i piękne. Każde dziecko jest mile widziane, ale przede wszystkim może ono być zawsze sobą. Każde dziecko potrzebuje i zasługuje na ciepło, oraz poczucie bezpieczeństwa i zaufanie.

Równość szans

Chcemy, aby każde dziecko, niezależnie od pochodzenia, było samodzielne i miało równe szanse na rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Dlatego wszystkie dzieci w wieku od 0 do 4 lat wspieramy programem edukacji przedszkolnej Piramide, 52 tygodnie w roku".

Zintegrowane podejście

Nie uznajemy kompromisów w kwestii jakości i opieki, dlatego we wszystkich grupach mamy zintegrowane podejście do edukacji i rozwoju, co zapewnia ciągłość i kontynuacje pracy z dzieckiem na kolejnych etapach. To również wzmacnia ramy pedagogiczne dla naszych pracowników.

W ChouChou uważamy, żej akość i profesjonalna opieka są bardzo ważnymi elementami dla dobrego rozwoju dzieci. Plan ten gwarantuje wysoką jakość pracy z dziećmi w przedszkolu oraz stanowi ważne źródło informacji dla rodziców/opiekunów w zakresie naszych metod pracy i działań pedagogicznych.

W Planie polityki pedagogicznej znajduje się nasza wizja oraz metody wykorzystywane w pracy z dziećmi oraz w procesie wychowawczym. Jest także cennym wsparciem dla pracowników pedagogicznych w ich codziennej pracy nadając kierunek edukacji i udzielając wskazówek przy dokonywaniu wyborów.

Współpracujemy z przedszkolnym programem Piramide, który gwarantuje płynne przejście dziecka do szkoły podstawowej.

Plan polityki pedagogicznej podlega corocznej ocenie i w razie potrzeby dostosowywania we współpracy z komitetem rodzicielskim.

Najbardziej aktualna wersja Planu polityki pedagogicznej jest dostępna do wglądu w biurze ChouChou.

Zgłaszanie przemocy domowej i wykorzystywania dzieci

W 2012 roku wszedł w życie nowy Kodeks zgłaszania przemocy domowej i wykorzystywania dzieci. My, jako przedszkole ChouChou, przestrzegamy tego kodeksu raportowania.
Kodeks gwarantuje, że personel pedagogiczny jest wyczulony na oznaki nadużyć wobec dzieci i zobowiązuje personel do zgłaszania takich sytuacji.

Kodeks zgłaszania przemocy domowej i krzywdzenia dzieci jest przeznaczony dla każdego, kto pracuje z dziećmi lub dorosłymi (profesjonaliści). To szczegółowy plan, z którego mogą skorzystać, jeśli podejrzewają nadużycie.

Obowiązek zgłaszania przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw seksualnych.

W przedszkolu najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. W końcu dotyczy to dzieci w wieku najbardziej zależnym od dorosłych. Przede wszystkim to niezwykle ważne zganienie zarówno dla pracodawcy jaki i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pomaga w tym ciągła kontrola pracowników i wprowadzenie tzw. poufnego inspektora. Poniżej znajduje się krótki opis obowiązku do zgłaszania przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw na tle seksualnym przez opiekunów w przedszkolu.

Wraz zno welizacją ustawy o opiece nad dziećmi z 2013 r. wprowadzono obowiązek zgłaszania przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw na tle seksualnym ze strony opiekunów z placówki. Obowiązek ten oznacza, że pracownicy (wszystkie osoby pracujące w przedszkolu np. nauczyciele, wolontariusze, stażyści etc) są zobowiązani od 1 lipca 2013 r. do niezwłocznego zgłoszenia wskazania, że współpracownik dopuścił się przemocy seksualnej lub innej przemocy wobec dziecka. W takiej sytuacji jako pracodawca/właściciel, jesteśmy prawnie zobowiązani do wezwania poufnego inspektora. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa musimy również zgłosić to na policję.

Procedura zgłaszania przemocy w rodzinie i krzywdzenia dzieci oraz obowiązku zgłaszania przemocy i przestępstw seksualnych przez opiekunów został zaktualizowany w 2019 r. i jest do wglądu w żłobku. Ważne informacje można znaleźć także pod następującym linkiem:

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2018/07/26/vernieuwde-meldcode-kindermishandeling-beschikbaar

Dla dzieci bardzo istotna jest regularność oraz struktura, także w żywieniu. W przedszkolu mamy trzy ustalone pory posiłków oraz stałą porę na przekąskę. Poniżej więcej na temat codziennego rytmu grup. Proponujemy dzieciom odpowiedzialną dietę, co oznacza, że zapewniamy każdemu dziecku zróżnicowaną i zdrową żywność.
Co tydzień zaopatrujemy się w świeże owoce i warzywa oraz wybieramy świadomie produkty, takie jak pieczywo pełnoziarniste, mleko półtłuste, zdrowsze wersje słodkich past i dobre produkty mięsne. Nasi rodzice także uważają, że bardzo ważne jest, aby dzieci jadły dobrze i zdrowo, dlatego 5 razy tygodniu zapewniamy ciepły posiłek! Nasi pracownicy potrafią bardzo dobrze gotować, więc dzieci jedzą posiłki z przyjemnością. Wraz z komitetem rodziców omawiamy politykę żywieniową, a także gotujemy halal ze świeżych produktów. Oczywiście bierzemy pod uwagę życzenia poszczególnych dzieci, niektóre w razie potrzeby otrzymują dodatkowe jedzenie. W ten sposób wspólnie z rodzicami dbamy o to, by nasze dzieci były pod dobrą opieką.
Poniżej znajduje się kilka przykładów cotygodniowych menu, które oferujemy. Podczas posiłków kadra pedagogiczna zapewnia spokojną i przyjemną atmosferę dzięki czemu posiłek jest mile spęczonym czasem. Wierzymy, że dobra atmosfera z dbałością o jedzenie poprawia jakość nawyków żywieniowych. Jeśli dziecko jest na diecie lub ma alergię możesz zawsze zostawić dla niego specjalny, przygotowany przezsiebie posiłek.

W przedszkolu ChouChou przestrzegane są zasady opisane w Planie polityki pedagogicznej * oraz uwzględniana jest w jak największym stopniu indywidualność wszystkich dzieci. Oznacza to min. że bierzemy pod uwagę rytm snu i jedzenia niemowląt.
Maluchy śpią 1 x po południu, jeśli nadal potrzebują snu. Niemowlęta i małe dzieci podążają za codzienną rutyną przedszkola ChouChou

W przedszkolu ChouChou oferowane są pieluchy marki Kruidvat. Do jedzenie dla niemowląt oferujemy Nutrilon  1 , 2 i 3. Możesz też przynieść dziecku owsiankę. Jeśli chcesz używać pieluch/żywności innej marki, musisz dostarczyć je do przedszkola i ustalić ich używanie z liderem grupy.

Twoje dziecko jest najważniejsze! My też tak uważamy! Dlatego przedszkole ChouChou dokłada wszelkich starań, aby stworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko dla Twojego dziecka. W tym celu corocznie prowadzimy „inwentaryzację zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa”. W spisie ryzyk możesz przeczytać, jak staramy się uzyskać wgląd w możliwe zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz środki, które podejmujemy, aby maksymalnie je ograniczyć. Plan działania jest również częścią wykazu ryzyka.
Plan działania opisuje konkretnie, jakie środki musimy podjąć i w jakim okresie to zrobimy.

Bezpieczeństwo organizacji zajmujących się opieką nad dziećmi jest oficjalnie uregulowane w ustawie o opiece nad dziećmi. Z dumą informujemy, że przedszkole ChouChou spełnia wymagania jakościowe określone w ustawie o opiece nad dziećmi. Ponadto miejska służba zdrowia (GGD) w imieniu gminy nadzoruje jakość naszej opieki. Oznacza to, że przedszkole ChouChou jest okresowo sprawdzane zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi. Po przeprowadzeniu kontroli inspektor sporządza protokół z kontroli. W razie potrzeby podejmujemy działania na podstawie raportu, aby jeszcze bardziej podnieść jakość naszych usług. Możesz pobrać kopię raportu z inspekcji z naszej strony (inspectierapport), obejrzeć ją w przedszkolu i przekazać swoje uwagi komitetowi rodzicielskiemu.

Żłobek ChouChou spełnia również wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone w rozporządzeniu o opiece nad dziećmi oraz w zezwoleniu użytkownika wydanym przez straż pożarną w Hadze. Oprócz tych wymagań, w planie awaryjnym i ewakuacyjnym zawarto obszerne instrukcje. Żłobek ChouChou ma własny plan ewakuacji. Wszystkie środki gaśnicze są również corocznie sprawdzane przez uznaną i certyfikowaną firmę przeciwpożarową.
Ponieważ uważamy ze ważne aby pracownicy pedagogiczni potrafili właściwie działać w sytuacji awaryjnej i aby zobaczyć, czy opisany plan ewakuacji jest zadowalający, ćwiczenie odbywa się średnio 3 razy w roku. Regularnie praktykując plan ewakuacji, zmniejszamy ryzyko paniki zarówno u dzieci, jak i pracowników pedagogicznych, a także możemy wykryć ewentualne luki w planie. W żłobku codziennie obecny jest co najmniej jeden zestaw przeciwpożarowy i trzy apteczki do pierwszej pomocy medycznej.

Zasada czterech oczu
Od 1 lipca 2013 r. weszła w życie „zasada czterech oczu”. Oznacza to, że opiekun dzieci zawsze musi być obserwowany lub słuchany przez inną osobę dorosłą. Zapewniliśmy to, instalując monitoring wideo na teranie przedszkola ChouChou.

Nowe dzieci zwykle przyzwyczajają się do przedszkola jeszcze przed dniem rozpoczęcia przedszkola. Dzięki temu dziecko może przyzwyczaić się do swojej nowej sytuacji, do grupy i personelu pedagogicznego, do dzieci w grupie ale także kadra pedagogiczna ma szanse poznać nowe dziecko.

Pobierz plik  PDF o naszym procesie adaptacyjnym.

Żłobek ChouChou opracował wytyczne zgodnie z ustawą o kontroli chorób zakaźnych, które opisują, jak postępować w przypadku choroby u dzieci. Wytyczne dotyczą wszystkich form opieki nad dziećmi.

Dzieci, które są chore, nie mogą odwiedzać przedszkola z następujących powodów:

 1. Żłobek nie jest dostatecznie wyposażony aby przebywały w nim chore dzieci w związku z ryzykiem zakażenia innych dzieci oraz pracowników;
 2. Chore dzieci powinny przebywać z rodzicami lub opiekunami w ich własnym domu, gdzie mogą liczyć na 100% uwagę swoich opiekunów. Dom to bezpieczne miejsce gdzie jest cicho i zawsze można przytulić się do rodziców/opiekunów więc to są najlepsze warunki w jakich chore dziecko powinno dochodzić do zdrowia.

Kiedy okaże się, że dziecko jest chore w przedszkolu, kontaktujemy się z rodzicem/opiekunem i prosimy o odebranie dziecka. niets Zdajemy sobie sprawę , że rodzic/opiekun nie zawsze ma możliwość od razu odebrać dziecko. niets Wspólnie dochodzimy do rozwiązania lub prosimy rodzica/opiekuna o wezwanie osób podanych do kontaktu w drugiej kolejności. Na tablicy rytmu dobowego dane chorego dziecka są przechowywane dla rodziców/opiekunów, abyś był świadomy przebiegu choroby dziecka.

Po czym poznać, że dziecko jest chore?

Na podstawie cech fizycznych, zachowania i innych sygnałów można szybko stwierdzić, czy dziecko jest chore. Oczywiście mierzona jest również temperatura ciała. Powyżej 38,5 stopni Celsjusza dziecko uznawane jest za chore.

Kiedy dzieci nie mogą przyjść do przedszkola?

 • Jeśli jest chore na Świnkę
 • Ma ciężką biegunkę
 • Jest chore na Żółtaczkę
 • Gorączka jest wyższa niż 38,5 stopni Celsjusza
 • Jeśli jest chore na Krztusiec
 • Jeśli jest chore na Odrę
 • Wymiotuje
 • Jeśli jest chore na Różyczkę
 • Jeśli jest chore na Szkarlatynę
 • Jeśli jest chore na Ospę wietrzną
 • Ma Wirus RS
 • Ma Liszajec zakaźny (Krentenbaard)
 • Ma zapalenie opon mózgowych

Stosowanie leków

W przedszkolu ChouChou nie ma leków. Jeśli chcesz, abyśmy podawali Twojemu dziecku leki, prosimy, abyś jako rodzic/opiekun wypełnił i podpisał umowę na stosowanie leków. Dotyczy to również leków homeopatycznych i leków dostępnych bez recepty. Na leku należy wyraźnie wskazać:

 • imię dziecka
 • instrukcje
 • termin ważności

Żłobek ChouChou nie wydaje czopków/paracetamolu.

Czopki / paracetamol

Jeśli Twoje dziecko otrzymał czopek/paracetamol wieczorem lub w noc przed przyjściem do przedszkola, poinformuj o tym pracownika pedagogicznego.

Pamiętaj, że najlepsze dla Twojego dziecka byłoby w takiej sytuacji pozostać w domu. Po kilku godzinach, gdy czopek/paracetamol przestanie działać, gorączka może wzrosnąć i istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się drgawek gorączkowych. Jako przedszkole ChouChou nie możemy brać za to żadnej odpowiedzialności.

Kiedy Twoje dziecko odwiedza nasze przedszkole, dostarczymy Ci zeszyt, w którym raz w tygodniu będą zapisywane doświadczenia i rozwój Twojego dziecka. Oczywiście, miło jest też jeśli zechcesz także pisać w zeszycie jako rodzic.

Dodatkowo każde dziecko posiada notatnik, w którym wklejane są jego prace. Notatnik i notatnik otrzymasz, gdy Twoje dziecko opuści żłobek. To zapewne będzie miłe wspomnienie dla Ciebie i Twojego dziecka w przyszłości!

Ponadto używamy Bitcare również jako środka komunikacji z rodzicami, dzięki czemu śledzisz, kiedy Twoje dziecko je, możesz zobaczyć jego zdjęcia itp.

Scroll to Top