Pedagogisch beleidsplan

Kinderdagverblijf ChouChou vindt kwalitatief en professionele opvang erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Om de kwaliteit van Kinderdagverblijf ChouChou te waarborgen en duidelijkheid te verschaffen aan ouder(s)/verzorger(s) over onze werkwijze en pedagogisch handelen is dit pedagogisch beleidsplan.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft welk visie en welke werkwijze worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Tevens biedt een pedagogisch beleidsplan steun aan de pedagogische medewerkers bij het dagelijkse werk, het geeft richting aan het opvoeden en houvast bij het maken van keuzes. Wij werken met het voorschoolse programma Piramide, dit staat borg voor een soepele overgang naar de basisschool.

Het pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast in samenwerking met de oudercommissie.

De meest actuele versie is ter inzage op het kantoor!

 

Scroll naar boven