Oudercommissie

Kinderopvang ChouChou streeft ernaar om altijd de hoogste kwaliteit te bieden aan ouders en hun kinderen. Bij ons staat uw kind en u centraal. Wij willen maatwerk bieden en om dit optimaal te realiseren is het contact met de ouders van ons kinderdagverblijf en onze buitenschoolse opvang van groot belang. In onze oudercommissies bieden wij volop de kans om de kwaliteit van onze kinderopvangen te bespreken.

Wat is een oudercommissie?
De oudercommissie is een commissie voor ouders die hun kind(eren) naar kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang ChouChou brengen (max. één ouder per huishouden) en die een verzwaard adviesrecht hebben. Personeelsleden en leden van de directie kunnen geen lid zijn ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat de kinderopvang bezoekt. De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Het doel van de oudercommissie is dat ze de belangen van de kinderen en ouders van kinderopvang ChouChou zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen. Tevens fungeert de oudercommissie als aanspreekpunt voor de ouders, de directie en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders.De leden van de oudercommissie hebben leuke contacten onderling en maken tevens kennis met andere ouders, zijn meer betrokken met hun kinderdagverblijf en laten uiteraard hun stem horen en de wensen/behoeftes van de andere ouders. Wij waarderen het ook zeer als ouders actief met ons meedenken, want uiteindelijk gaat het erom dat u tevreden bent.

Wat doet de oudercommissie?
Kinderopvang ChouChou heeft een actieve oudercommissie die advies geeft aan de directie over beleidsmatige kwesties en over de kwaliteit van het kinderdagverblijf. Ze komen ten minste vier keer per jaar bijeen om de directie te ondersteunen en te adviseren over actuele zaken en over onderwerpen die vanuit ouders komen.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie of wilt u meer informatie dan kunt u ze bereiken op het volgende e-mail adres: ockdv@kdv-chouchou.nl

Voor onze buitenschoolse opvang zijn wij nog op zoek naar ouders die graag een rol willen van betekenis willen spelen in onze oudercommissie.
Heeft u interesse informeer ernaar op onze opvang.

Wij zien u graag in onze oudercommissie!

Scroll naar boven