Inspectierapport

In opdracht van de Gemeente houdt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) toezicht op de kwaliteit van onze kinderopvang. Dit betekent dat kinderopvang ChouChou conform de Wet Kinderopvang jaarlijks wordt gecontroleerd. Na afloop van de controle stelt de inspecteur een inspectierapport op. Dit rapport wordt besproken met de vestigingsmanager, pedagogisch medewerkers en de oudercommissie. Wij nemen, indien nodig, op basis van het rapport maatregelen om de kwaliteit van onze diensten te verhogen. Hieronder ziet u de rapporten voor onze dagopvang.

GGD rapporten KDV ChouChou

Scroll naar boven